ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Εισαγωγή

Οι πιο κάτω όροι διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.mothercare.com.cy οποιωνδήποτε προγραμμάτων, κώδικα λογισμικού, περιεχομένου, πληροφοριών, λειτουργιών ή άλλης υπηρεσίας που παρέχεται ή προσφέρεται μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου (εφεξής «η Ιστοσελίδα» ή «οι Υπηρεσίες» ) που ανήκει και λειτουργείται από την Cymar Ltd, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο με Αριθμό Εγγραφής HE 1573 (εφεξής «εμείς», «εμάς», «Cymar Ltd» ή «Mothercare»). Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς (εφεξής «εσείς» ή «Χρήστης»).

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Ο χειρισμός των δεδομένων σας κατά την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα μόνο σε περίπτωση που είστε άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που είστε κάτω των 18 ετών, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα αυτή απαγορεύεται.

Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας

Όλο το υλικό στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κώδικα και προγραμμάτων, λογισμικού, σελίδων, οθονών, ήχου, κειμένου, εικόνων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο κλιπ και ρύθμισης περιεχομένου (εφεξής «Υλικά» ή «Υλικό») ανήκει ή έχει δοθεί άδεια χρήσης προς την Cymar Ltd και προστατεύονται ως πνευματική ιδιοκτησία.

Με το παρόν σας παραχωρείται προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής του Υλικού μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Μπορείτε να προβάλετε, να εμφανίσετε, να αντιγράψετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα Υλικά αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλες ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στα Υλικά θα πρέπει να διατηρούνται σε οποιαδήποτε αντίγραφά.

Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να αντιγράψετε, να αναπαράγετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε, να αναπαράγετε, να δημοσιεύσετε, να παραχωρήσετε άδεια χρήσης, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να πουλήσετε ή να εκμεταλλευτείτε, εν όλω ή εν μέρει, τις Υπηρεσίες ή τα Υλικά.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά εδώ, τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν θα ερμηνευθεί ότι παραχωρεί ή εκχωρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας, άδεια ή άλλα δικαιώματα σε εσάς άμεσα ή έμμεσα, ή μέσω κωλύματος ή άλλως που αφορούν τα Υλικά, τα Πνευματικά Δικαιώματα ή άλλα βιομηχανικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Cymar Ltd .

3. Χρήση της Ιστοσελίδας και Υλικού

Απαγορευμένες χρήσεις της Ιστοσελίδας.

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Υλικό με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να βλάψει, να επιβαρύνει υπερβολικά ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητά του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιθέσεων άρνησης παροχής υπηρεσιών (“denial of service”) ή παρόμοιων επιθέσεων.
  • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Υλικό με οποιονδήποτε τρόπο που να είναι παράνομος, δόλιος ή επιβλαβής ή σχετίζεται με οποιαδήποτε παράνομη, δόλια ή επιβλαβή δραστηριότητα.
  • Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή το Υλικό, σε άλλους λογαριασμούς ή σε υπολογιστές ή δίκτυα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα, τους χρήστες του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρήσης των κωδικών και ονομάτων πρόσβασης/σύνδεσης άλλου ατόμου.
  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Υλικό με σκοπό την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή υλικού που αποτελείται από (ή συνδέεται με) κακόβουλο λογισμικό.
  • Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να πουλήσετε ή να εκμισθώσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου ή του λογισμικού της ή του Υλικού της, ούτε μπορείτε να αναθεωρήσετε ή να επιχειρήσετε να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα (“source code”) αυτού του λογισμικού.
  • Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, απόξεσης, εξόρυξης δεδομένων, εξαγωγής δεδομένων και συλλογής δεδομένων) στον ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας ή το Υλικό.
  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Υλικό για αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων, έρευνες ή οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες εμπορικές επικοινωνίες.
  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή το Υλικό για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την έρευνα ή οποιονδήποτε άλλο εμπορικό ή οργανωτικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.
  • Απαιτείται να σέβεστε την εμπιστευτικότητα και την εμπιστοσύνη των προσώπων που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή της Ιστοσελίδας ή μέρος της Ιστοσελίδας που αφορά την Κοινωνική Δικτύωση, και απαγορεύεται να δημοσιεύετε ή να χρησιμοποιείτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το περιεχόμενου των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που αφορούν εμάς χωρίς τη προηγούμενη γραπτή μας συγκατάθεση
4. Αξιοπιστία του Περιεχομένου και Πληροφορίες και Σύνδεσμοι σε Άλλους Ιστότοπους ή Υπηρεσίες.

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής διατίθενται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε τέτοιες πληροφορίες γίνεται με τη δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη  που απορρέει λόγω της αξιοπιστίας ή της απόφασης σας να βασιστείτε σε τέτοιες πληροφορίες είτε εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή οποιοσδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιονδήποτε από τους συνδεδεμένους ιστότοπους ή το περιεχόμενο, τις πολιτικές ή τις ενέργειές τους. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσίες από συνδεδεμένο ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, ενός συνδεδεμένου ιστότοπου ενός δικαιοδόχου ή αδειούχου), η σχέση σας είναι με αυτό το τρίτο μέρος. Συμφωνείτε ότι η Cymar Ltd δεν ευθύνεται για την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων ή για την εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους όρους της συμφωνίας σας με τον πωλητή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών και των υποχρεώσεων εγγύησης που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράσατε.

5. Ευθύνη αναφορικά με τη Χρήση της Ιστοσελίδας

Δεν παρέχουμε καμία ρητή ή εξυπακουόμενη εγγύηση, παραστάσεις ή εγκρίσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε από τα Υλικά που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να αξιολογήσετε την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα όλων των υπηρεσιών και του περιεχομένου που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή γενικά στο διαδίκτυο. Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα οποιαδήποτε ελαττώματα θα διορθωθούν. Η Ιστοσελίδα καθώς και το υλικό που διατίθεται σε αυτήν παρέχονται στη βάση τους «ως έχουν» (“as is”) και «ως διατίθενται» (“as available”). Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Cymar ltd αποποιείται κάθε εγγύηση.

Συμφωνείτε ότι τυχόν μεταφορτώσεις ή μεταδόσεις που κάνετε, ενδέχεται να υποκλαπούν και να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα μέρη και ότι όλος ο κίνδυνος που σχετίζεται με αυτές είναι αποκλειστικά δικός σας.

Σε καμία περίπτωση, οι θυγατρικές μας ή οποιοσδήποτε από τους δικαιοπάροχους ή παρόχους μας, και τα δικά μας και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, εργολάβοι, αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι, διάδοχοι ή εκχωρητές, δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε προσώπου για ζημίες οποιουδήποτε είδους βάσει οποιοδήποτε Νόμου ή νομολογίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης, ειδικής, επακόλουθης, τιμωρητικής ή άλλης ζημίας (διαφυγόντα κέρδη, διακοπή της επιχείρησης ή απώλεια πληροφοριών, προγραμμάτων ή δεδομένων) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τα Υλικά, ακόμα κι αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

6. Κάλυψη

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να καλύψετε την Cymar Ltd, τις θυγατρικές της, τους δικαιοπάροχους και τους παρόχους υπηρεσιών, και τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, εργολάβους, πράκτορες, δικαιοπάροχους, προμηθευτές, αντιπροσώπους, διαδόχους και εκχωρητές από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιάς, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, ζημίες, έξοδα ή αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται σε οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων των Υπηρεσιών εκτός από αυτά που εξουσιοδοτούνται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή στη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται από τις Υπηρεσίες.