logo
  • Frimousse – Limassol

    276 Frangklinou Rousvelt Street , 3046 Limassol, CYPRUS.
    Tel. 25 102025

  • Frimousse – Nicosia

    119C Kerynias Avenue, 2113 Platy, Aglantzia, CYPRUS.
    Tel. 22 336128